Móc ống đồng, tắc kê

Giá 30.000 ₫ – 45.000 ₫/ 1 túi

Móc ống nước 21 (100 cái/bịch/500g)bịch
Móc ống đồng 32 (50 cái/bịch)bịch
Móc ống đồng 42 (50 cái/bịch)kg

Móc kẹp giữ ống đồng, ống nước

Đinh thép loại tốt, chắc chắn, đóng không cong, gẫy

Trả lời